Påmelding nytt turnår 2013/2014

Påmelding for nytt turnår starter fra 1. august 2013. Påmelding skjer i år via vårt elektroniske medlemssystem.

  • Eksisterende medlemmer logger seg på med tidligere tilsendt brukernavn og passord her.
  • Nye medlemmer må registrere seg i medlemssystemet her for å få tilgang.

Påmelding skjer elektronisk, og det tildeles plass til eksisterende medlemmer først. Mail med tildeling av plass / status vedr din påmelding sendes ut når det har vært opptak på partiet. Opptak skjer etter 20. august (frist for påmelding for eksisterende medlemmer for å få fortrinnsrett).

Treningstider:
Som tidligere opplyst på vår nettside kan det bli endringer i treningstider. Dette vil sannsynligvis kun gjelde et par partier, og det vil i tilfelle bli informert om dette når det er avklart.

Kontingent / treningsavgift:
Fra høsten 2013 blir det endringer i kontingent og treningsavgift. Alle medlemmer må fra i år betale medlemskontingent på kr 150 for barn og ungdom (inntil 18 år) og kr 200 for voksne. Treningsavgift betales i tillegg for de ulike partier:
*Treningsavgift for barnepartier inntil 13 år er kr 300 pr parti
*Treningsavgift for ungdomspartier fra 13-18 år er kr 400 pr parti
*Treningsavgift for Trim og Dameturn er kr 400 pr parti
*Treningsavgift for Zumba er kr 500

Det gis 50% rabatt fra parti nr 2 og oppover for barn og ungdom (inntil 18 år).

Oppstart:
Følg med på vår nettside for oversikt over oppstart for de enkelte partier.