Ekstraordinært Styremøte

Til alle medlemmer:

Det ble på ekstraordinært styremøte besluttet at Kontigenten blir økt med 100,- fra turnåret 2015/2016

Styret