ÅRSMØTE NÆRBØ TURNFORENING

Årsmøte i Nærbø turnforening

KAFÈ JÆRBUEN  Mandag 06. Mars 2016 kl. 18.00

Innkomne saker – må meldes til styret innen 26. Februar skriftlig til admin@naerboturn.no

Påmelding til Ragnhild K. Lea tlf. 90129423, eller mail admin@naerboturn.no innen 23. Februar