Innkalling årsmøte Nærbø Turnforening

 

Innkalling årsmøte2018

Årsmøte i Nærbø turnforening

MOTLAND SKULE Mandag 26. Februar 2018 kl. 18.00

Innkomne saker – må meldes til styret innen 23. Februar skriftlig til admin@naerboturn.no

Påmelding til Ragnhild K. Lea tlf. 90129423, eller mail admin@naerboturn.no innen 23. Februar