Årsmøte Nærbø turnforening

Innkalling årsmøte2019

Årsmøte i Nærbø turnforening
MOTLAND SKULE Mandag 11. Mars 2019 kl. 18.00
Innkomne saker – må meldes til styret innen 7. Mars skriftlig til admin@naerboturn.no
Påmelding til Ragnhild K. Lea tlf. 90129423, eller mail admin@naerboturn.no innen 7. Mars