Om oss

Nærbø Turnforening

Nærbø Turnforening ble stiftet 29. november 1972. Vi har drevet gymnastikk- og turnaktiviteter for tusenvis av barn og voksne i over 30 år. Turnforeningen drives av et styre og et arbeidsutvalg som velges på foreningens årsmøte.

Foreningen er selvstendig, og tilknyttet Norges Gymnastikk- og Turnforbund, og Rogaland Gymnastikk og Turnkrets.


Kontaktinformasjon:

Nærbø turnforening
Postboks 72
4365 Nærbø

Kontonr. 3295.07.43467
org.nr. 975664473

admin@naerboturn.no