Styret i Nærbø turnforening ønsker å minne alle om fraværsmelding.

Mange av partia er fulle, og det er ventelister. Dersom barna ikke møter til trening er det viktig at dere som foreldre melder ifra til hovedtrener. Vær sikker på at beskjeden når frem til rette person dersom denne går via andre!

Vi ønsker videre at det skal gis beskjed hver gang barnet ikke møter, og presiserer at dersom det er 2 ganger etter hverandre uten melding vil et annet barn få tilbud om plassen.

Vi får melding om at flere barn uteblir fra trening, uten å gi beskjed. Dette er ikke ok for dem som har ansvaret for treninger, ei heller for alle barna som gjerne vil ha plass.

Her kan du sende en sms til rette person, dersom ditt barn ikke kan møte på trening.
Oversikt over trenere finner du her

Påmelding nytt turnår 2013/2014

Påmelding for nytt turnår starter fra 1. august 2013. Påmelding skjer i år via vårt elektroniske medlemssystem.

  • Eksisterende medlemmer logger seg på med tidligere tilsendt brukernavn og passord her.
  • Nye medlemmer må registrere seg i medlemssystemet her for å få tilgang.

Påmelding skjer elektronisk, og det tildeles plass til eksisterende medlemmer først. Mail med tildeling av plass / status vedr din påmelding sendes ut når det har vært opptak på partiet. Opptak skjer etter 20. august (frist for påmelding for eksisterende medlemmer for å få fortrinnsrett).

Treningstider:
Som tidligere opplyst på vår nettside kan det bli endringer i treningstider. Dette vil sannsynligvis kun gjelde et par partier, og det vil i tilfelle bli informert om dette når det er avklart.

Kontingent / treningsavgift:
Fra høsten 2013 blir det endringer i kontingent og treningsavgift. Alle medlemmer må fra i år betale medlemskontingent på kr 150 for barn og ungdom (inntil 18 år) og kr 200 for voksne. Treningsavgift betales i tillegg for de ulike partier:
*Treningsavgift for barnepartier inntil 13 år er kr 300 pr parti
*Treningsavgift for ungdomspartier fra 13-18 år er kr 400 pr parti
*Treningsavgift for Trim og Dameturn er kr 400 pr parti
*Treningsavgift for Zumba er kr 500

Det gis 50% rabatt fra parti nr 2 og oppover for barn og ungdom (inntil 18 år).

Oppstart:
Følg med på vår nettside for oversikt over oppstart for de enkelte partier.