Gruppene

Foreldre og barn (3 og 4 åringer)

Timene består av sangleker, bevegelighetstrening, koordinasjon, aktivitetsløyper og lek med småredskaper. En voksen/foreldre skal delta aktivt sammen med barnet i timene.

Minitrampett (5 åringer)

Grunnleggende aktiviteter for barn og unge. Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Barn trives når de har framgang og lærer nye bevegelser. Barneidrett skal være allsidig og motorisk utviklende. Den skal gi barna utfordringer og spenning og skal gi barna et grunnlag å bygge videre på. Vi bruker mye av turnens gym utstyr som: Airtrack, trampetter, pøller/kasser, balanseputer og m.m.

Vi trener til ulike stevner der de har show og oppvisninger. Jul: oppvisning i Nye loen. (Februar: turntreff ).

Trampett 1.-2. klasse 

Grunnleggende aktiviteter for barn og unge. Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Barn trives når de har framgang og lærer nye bevegelser. Barneidrett skal være allsidig og motorisk utviklende. Den skal gi barna utfordringer og spenning og skal gi barna et grunnlag å bygge videre på. Vi bruker mye av turnens gym utstyr som : Airtrack, trampetter, pøller/kasser, balanseputer og m.m. Der vi kan utføre fremover rulle, salto og forøvelser til stift og/el flick flack bl.a.

Vi trener til ulike stevner der de har show og oppvisninger. Jul: oppvisning i Nye loen. Februar: turntreff  og Sommer mai/juni: turnfestival.

Trampett 3.-4. klasse

Grunnleggende aktiviteter for barn og unge. Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Barn trives når de har framgang og lærer nye bevegelser. Barneidrett skal være allsidig og motorisk utviklende. Den skal gi barna utfordringer og spenning og skal gi barna et grunnlag å bygge videre på. Vi bruker mye av turnens gym utstyr som : Airtrack, trampetter, pøller/kasser, balanseputer og m.m. Der vi kan utføre fremover rulle, salto og forøvelser til stift og/el flick flack bl.a.

Vi trener til ulike stevner der de har show og oppvisninger. Jul: oppvisning i Nye loen. Februar: turntreff og Sommer mai/juni: turnfestival.

Trampett 5. klasse og oppover

Dette partiet bygger vi videre på de grunnleggende øvelsene fra de mindre trampett partiene. Men det er fullt mulig og starte på dette partiet selv om en ikke har gått på trampett før.
Her inngår øvelser som er hentet fra tradisjonell gymnastikk og apparatturn. Vi bruker tumbling, air-track, trampett. Populære øvelser er: salto, salto m/skru, bakover salto, overslag, flick flack og araber. Håper kanskje vi kan komme enda høyre i nivåer etter hvert med kankje en dobbel salto 🙂
Vi trener til ulike stevner der de har show og oppvisninger. Jul: oppvisning i Nye Loen, November: Turntreff. Sommer: Turnfestival mai/juni og Salto uke( 2-3 overnattinger på sørlandet med spesielt gode trenere!)

Gym og dans 2.-4. klasse

Gym og dans er trening for bla koordinasjon, bevegelighet, samarbeid, mestring, lek samt masse moro. Vi trener en time en gang pr uke. Treningene går for det meste ut på å lære barna gjeldene danser/turnprogram for turnåret.
Vi trener til Barnas Turnfestival som arrangeres hver vår/sommer. I løpet av turnåret er vi og med på Barnas turntreff som består i dagsbesøk til en annen turnforening hvor vi er med på forskjellige aktiviteter.
I desember har Nærbø Turnforening juleavslutning hvor barna også viser hva de har lært.

Cheerleading 5. klasse og oppover

Dameturn

Ein treningstime med gymnastikk i botn, kor me trener inn eit program etter musikk. Me får trena koordinasjon, styrke og kroppsbeherskelse.
Me trener ca. 45 min ein gong per veke.
Me er ein gjeng som har det kjekt på trening, og me har plass til deg og. Kvar vår deltek me på turnstevne, enten i kretsturnstevne, vestlandsstevne eller landsturnstevne.

Trim for vaksne

Zumba

Yoga