Påmelding til turnåret 2015/2016

Påelding for nytt turnår starter fra i dag, 20 juni. Medlemmer fra forrige turnår har fortrinnsrett ved påmelding innen 30. juni. Etter dette tar vi inn nye medlemmer. Påmelding skjer via vårt elektroniske medlemssystem.

MERK AT ALLE MEDLEMMER MÅ MELDE SEG PÅ FOR HVERT ÅR (unntak for dameturn, MRL og Zumba som ikke er aldersbestemte parti). Du er ikke påmeldt riktig parti dersom det ikke står 2015/2016 bak partinavnet på profilen din.

Påmelding skjer elektronisk, og det tildeles altså plass til eksisterende medlemmer først. Mail med tildeling av plass / status vedr din påmelding sendes ut når det har vært opptak på partiet. Opptak for nye medlemmer skjer etter 30. juni (frist for påmelding for eksisterende medlemmer for å få fortrinnsrett).                                                                                                              Treningstider / parti: Timeplanen er litt endret fra i fjor. Den finner dere vedlagt eller på våre nettsider www.naerboturn.no                                                                                                   Kontingent / treningsavgift: Alle medlemmer må betale medlemskontingent på kr 250 for barn og ungdom (inntil 18 år) og kr 300 for voksne. Treningsavgift for de ulike partier betales i tillegg:

*Treningsavgift for barnepartier inntil 13 år er kr 300 pr parti                                      *Treningsavgift for ungdomspartier fra 13-18 år er kr 400 pr parti                              *Treningsavgift for Trim og Dameturn er kr 400 pr parti                                                            *Treningsavgift for Zumba er kr 500                                                                                                           + gebyr på kr 20 per treningsavgift.

Det gis 50% rabatt fra parti nr 2 og oppover for barn og ungdom (inntil 18 år). Oppstart: Turnåret starter opp uke 36.

Mvh Styret i Nærbø Turnforening