Årsmøte Nærbø Turnforening 2019

Innkalling årsmøte2019

Årsmøte i Nærbø turnforening

MOTLAND SKULE Mandag 11. Mars 2019 kl. 18.00

Innkomne saker – må meldes til styret innen 7. Mars skriftlig til admin@naerboturn.no

Påmelding til Ragnhild K. Lea tlf. 90129423, eller mail admin@naerboturn.no innen 7. Mars