Påmelding parti turnåret 2020/2021

Du må legge alle barna dine med barnet sitt navn på samme påmelding.

Alle klarer å melde seg på, men om det er ledig plass, vil vise seg når vi har administrert alle påmeldingene.

Gamle medlemmer har førsteprioritet ved påmelding til og med tirsdag 25.08.2020.

NB – vi kan se rekkefølgen av påmeldingene – og det er først til mølla-prinsippet som gjelder.

Du MÅ ha registrert deg og barna på minidrett for å kunne melde deg på her:

https://isonen.com/event/ckdzumuhgd10s0b678tc7fcr0

Turnåret 2020/2021

På grunn av Corona-situasjonen må vi redusere antall deltakere på partiene. Det vil da dessverre bli en del barn som ikke får plass dette året. Vi må forholde oss til både til nasjonale og skolene sine regler.
Vi tar inn maks 20 deltakere på de minste partiene på Bø skole, og maks 16 deltakere på partiene på Motland skole.

Nytt medlemssystem for turnåret 2020/2021.
Alle foreldre med barn under 15 år må opprette profil på https://minidrett.nif.no/
Dette må gjøres FØR en kan melde på barna på ønsket parti. Les nøye Bruksanvisning Bruksanvisning for minidrett.

Mandag 24.08.20 kl. 1600 blir det lagt ut link til påmelding.

Nærbø Turnforening

Påmelding turnåret 2019/2020

Påmelding for nytt turnår starter 22.Juni kl 09.00. Medlemmer fra forrige turnår har fortrinnsrett ved påmelding innen. 28.Juni kl 16.00. Men på noen parti kan det bli fullt før det også. Etter dette tar vi inn nye medlemmer. Påmelding skjer via vårt elektroniske medlemssystem (link). Timeplan for neste turnår er ikke endelig fastsatt, men en kan gå ut fra at det ikke blir store endringer fra nåværende timeplan. Se nettside https://naerboturn.wordpress.com/

Vi vil godkjenne og bekrefte plass på påmeldt parti til Nye medlemmer fortløpende.

MERK AT ALLE MEDLEMMER MÅ MELDE SEG PÅ FOR HVERT ÅR (unntak for dameturn, MRL, Yoga og Zumba som ikke er aldersbestemte parti). Du er ikke påmeldt riktig parti dersom det ikke står 2019/2020 bak partinavnet på profilen din.

 • Kontingent / treningsavgift: Alle medlemmer må betale medlemskontingent på kr 250 for barn og ungdom (inntil 18 år) og kr 300 for voksne. Treningsavgift for de ulike partier betales i tillegg:
 • Treningsavgift for barnepartier inntil 13 år er kr 350 pr parti + gebyr 20 kr
 • Treningsavgift for ungdomspartier fra 13-18 år er kr 400 pr parti + gebyr 20 kr
 • Treningsavgift for Trim og Dameturn er kr 500 pr parti + gebyr 20 kr
 • Treningsavgift for Zumba er kr 500 + gebyr 20 kr
  Treningsavgift for Yoga er kr 500 + gebyr 20 kr
 • Det gis 50% rabatt fra parti nr 2 og oppover for barn og ungdom (inntil 18 år).
 • Oppstart: Turnåret starter opp uke 35.
 • Mvh
 • Styret i Nærbø Turnforening

 

Påmelding til turnåret 2018/2019

Påmelding for nytt turnår starter 23.Juni kl 09.00. Medlemmer fra forrige turnår har fortrinnsrett ved påmelding innen. 29.Juni kl 16.00. Men på noen parti kan det bli fullt før det også. Etter dette tar vi inn nye medlemmer. Påmelding skjer via vårt elektroniske medlemssystem (link). For timeplan se vår nettside https://naerboturn.wordpress.com/

Vi vil godkjenne og bekrefte plass på påmeldt parti til Nye medlemmer fortløpende.

MERK AT ALLE MEDLEMMER MÅ MELDE SEG PÅ FOR HVERT ÅR (unntak for dameturn, MRL, Yoga og Zumba som ikke er aldersbestemte parti). Du er ikke påmeldt riktig parti dersom det ikke står 2018/2019 bak partinavnet på profilen din.

Påmelding skjer elektronisk, og det tildeles altså plass til eksisterende medlemmer først. Mail med tildeling av plass / status vedr din påmelding sendes ut når det har vært opptak på partiet. Opptak for nye medlemmer skjer fra 29. Juni kl. 16.00 (frist for påmelding for eksisterende medlemmer for å få fortrinnsrett).

Treningstider / parti:

Timeplanen er endret fra i fjor. Vi kommer til å ta i bruk både nye Bø skule og Motland skule. Den finner dere på våre nettside: https://naerboturn.wordpress.com/

Kontingent / treningsavgift: Alle medlemmer må betale medlemskontingent på kr 250 for barn og ungdom (inntil 18 år) og kr 300 for voksne. Treningsavgift for de ulike partier betales i tillegg:

*Treningsavgift for barnepartier inntil 13 år er kr 350 pr parti + gebyr 20 kr *Treningsavgift for ungdomspartier fra 13-18 år er kr 400 pr parti + gebyr 20 kr *Treningsavgift for Trim og Dameturn er kr 500 pr parti + gebyr 20 kr *Treningsavgift for Zumba er kr 500 + gebyr 20 kr
*Treningsavgift for Yoga er kr 500 + gebyr 20 kr

Det gis 50% rabatt fra parti nr 2 og oppover for barn og ungdom (inntil 18 år).

Oppstart: Turnåret starter opp uke 35.

Mvh

Styret i Nærbø Turnforening

Påmelding turnåret 2017/2018

Påmelding for nytt turnår starter 24.Juni kl 09.00. Medlemmer fra forrige turnår har fortrinnsrett ved påmelding innen. 28.Juni kl 16.00. Men på noen parti kan det bli fullt før det også. Etter dette tar vi inn nye medlemmer. Påmelding skjer via vårt elektroniske medlemssystem (link). For timeplan se vår nettside https://naerboturn.wordpress.com/

Vi vil godkjenne og bekrefte plass på påmeldt parti til Nye medlemmer fortløpende.

MERK AT ALLE MEDLEMMER MÅ MELDE SEG PÅ FOR HVERT ÅR (unntak for dameturn, MRL og Zumba som ikke er aldersbestemte parti). Du er ikke påmeldt riktig parti dersom det ikke står 2016/2017 bak partinavnet på profilen din.

Påmelding skjer elektronisk, og det tildeles altså plass til eksisterende medlemmer først. Mail med tildeling av plass / status vedr din påmelding sendes ut når det har vært opptak på partiet. Opptak for nye medlemmer skjer fra 28. Juni kl. 16.00 (frist for påmelding for eksisterende medlemmer for å få fortrinnsrett).

Treningstider / parti:

Timeplanen er endret fra i fjor. Vi kommer til å ta i bruk både nye Bø skule og Motland skule. Den finner dere på våre nettside: https://naerboturn.wordpress.com/

Kontingent / treningsavgift: Alle medlemmer må betale medlemskontingent på kr 250 for barn og ungdom (inntil 18 år) og kr 300 for voksne. Treningsavgift for de ulike partier betales i tillegg:

*Treningsavgift for barnepartier inntil 13 år er kr 300 pr parti + gebyr 20 kr *Treningsavgift for ungdomspartier fra 13-18 år er kr 400 pr parti + gebyr 20 kr *Treningsavgift for Trim og Dameturn er kr 400 pr parti + gebyr 20 kr
*Treningsavgift for Zumba er kr 500 + gebyr 20 kr
*Treningsavgift for Yoga er kr 400 + gebyr 20 kr

Det gis 50% rabatt fra parti nr 2 og oppover for barn og ungdom (inntil 18 år).

Oppstart: Turnåret starter opp uke 35.

Mvh

Styret i Nærbø Turnforening

ÅRSMØTE NÆRBØ TURNFORENING

Årsmøte i Nærbø turnforening

KAFÈ JÆRBUEN  Mandag 06. Mars 2016 kl. 18.00

Innkomne saker – må meldes til styret innen 26. Februar skriftlig til admin@naerboturn.no

Påmelding til Ragnhild K. Lea tlf. 90129423, eller mail admin@naerboturn.no innen 23. Februar