Styret i Nærbø turnforening ønsker å minne alle om fraværsmelding.

Mange av partia er fulle, og det er ventelister. Dersom barna ikke møter til trening er det viktig at dere som foreldre melder ifra til hovedtrener. Vær sikker på at beskjeden når frem til rette person dersom denne går via andre!

Vi ønsker videre at det skal gis beskjed hver gang barnet ikke møter, og presiserer at dersom det er 2 ganger etter hverandre uten melding vil et annet barn få tilbud om plassen.

Vi får melding om at flere barn uteblir fra trening, uten å gi beskjed. Dette er ikke ok for dem som har ansvaret for treninger, ei heller for alle barna som gjerne vil ha plass.

Her kan du sende en sms til rette person, dersom ditt barn ikke kan møte på trening.
Oversikt over trenere finner du her